ACADEMIA ROMÂNĂ - FILIALA CLUJ-NAPOCA

INSTITUTUL DE ISTORIE „George Barițiu”

DEPARTAMENTUL DE CECETĂRI SOCIO-UMANE

ANUAR - Series HUMANISTICA