Instrucțuni pentru autori

 

           Fiecare studiu este recenzat de către doi specialiști în mod anonim. Dacă recomandările făcute de către aceștia sunt contradictorii, un al treilea specialist realizează un alt referat. În funcție de recomandările făcute, editorii iau decizia publicării/respingerii studiului sau fac autorului/autorilor  sugestii de îmbunătățire.

 

      Manuscrisul unui studiu va avea aprox. 15–20 pagini A4, cu marginile de 2,75 cm. Acesta va fi scris utilizâdu-se toate regulile de ortografie ale limbii în care se editează el și va fi trimis redacției, cu același conținut, în format electronic și pe suport de hârtie.
      Textul de bază al manuscrisului va fi redactat cu editorul Word și font Times New Roman, de mărimea 12 pt, la 1 ½ rânduri. Toate tabelele și figurile (format obiect) trebuie să aibă nume și să fie numerotate (referit în textul lucrării: tabelul x; fig. sau figura x). Notele de subsol se scriu la un rând, cu font Times New Roma, de 10 pt.
      Manuscrisul va fi însoțit de un rezumat, scris într-o altă limbă (e.g. engleză, franceză, germană) decât cea în care este scris textul de bază. Rezumatul, scris cu font Times New Roman de 10 pt și la un rând, nu va depăși o jumătate de pagină și va fi așezat la începutul manuscrisului, după titlu, numele autorului și instituția (dacă există) sub egida căreia autorul își desfășoară activitatea științifică. Titlul lucrării va fi scris în limba engleză și în limba în care este scris textul de bază (atunci când aceasta este o altă limbă decât engleza).
      În continuarea rezumatului se vor scrie câteva cuvinte cheie, în limba în care este scris și rezumatul.
      Materialele destinate rubricii „Opinii și Dezbateri” nu trebuie să depășească 10 pagini,
tehnoredactate ca și studiile.
      Se primesc lucrări (cu titlu tradus în engleză) recent publicate (de cel mult 5 ani) pentru a fi recenzate sau cu recenzii – care vor avea maximum 5 pagini.
      Manuscrisele vor fi însoțite și de o scurtă prezentare a autorului (titluri științifice, instituția de apartenență – unde e cazul, domenii de interes profesional, adresă de contact).
      Autorii își asumă întreaga răspundere pentru conținutul textelor.

Reguli de citare