ANUARUL Institutului de Istorie "George Barițiu" - Series HUMANISTICA

 

„Anuarul Institutului de Istorie «George Barițiu» din Cluj-Napoca” / “Yearbook of the «George Barițiu» Institute of History in Cluj-Napoca”, Series Humanistica a fost fondat în anul 2003, ca publicație a Departamentului de Cercetări Socio-Umane al Institutului clujean.

Această publicație conține cinci rubrici permanente. Prima dintre acestea, rubrica Studii, reunește materiale teoretice și empirice din domeniile: economie, drept, filosofie, psihologie, științele educației, sociologie și antropologie. Celelalte rubrici sunt: Opinii și Dezbateri, Restituiri (incluzând texte inedite sau mai puțin cunoscute ale unor autori din domeniile respective), Recenzii, Activitate științifică – Repertoriu selectiv (care prezintă, anual, activitatea cercetătorilor Departamentului).

Anuarul se adresează cercetătorilor, cadrelor didactice, precum și altor specialiști din domeniul științelor socio-umane, fiind deschis publicării materialelor care se încadrează în rubricile sale.

Sunt publicate studii și articole în limba română, precum și în principalele limbi de circulație internațională. Toate materialele primite la redacție sunt evaluate din punct de vedere științific.

Anuarul are calificativul B acordat de CNCSIS și este indexat în bazele de date internaționale  CEEOL, EBSCO și Ulrichsweb.

ISSN 1584-4404